Vítejte na našich stránkách


Naše farnost Plzeň - Západ je nejmladší ze sedmi farností vikariátu Plzeň - město. Její počátky se datují k 1. září 2009, kdy biskup plzeňský Mons. František Radkovský zřídil Římskokatolickou kvazifarnost Plzeň - Západ se sídlem v Křimické ulici č. 73 v Plzni - Skvrňanech. Tuto kvazifarnost svěřil do péče Neokatechumenátní cesty, která je jedním z prostředků Církve pro evangelizaci v současnosti. Administrátorem byl ustanoven P. Ing. Miroslav Verčimák, který ukončil mezinárodní misijní seminář Redemptoris Mater ve Varšavě a odtud byl do Plzně pozván. Biskup plzeňský Mons. F. Radkovský pozval také do této rodící se reality dvě rodiny, které jsou formovány v Neokatechumenátní cestě a jsou z jejích charismat.

Po splnění podmínek pro vznik teritoriální farnosti, biskup plzeňský zrušil dosavadní Římskokatolickou kvazifarnost Plzeň - Západ a ke dni 1. března 2010 zřídil Římskokatolickou farnost Plzeň - Západ se stejným sídlem a P. Ing. Miroslav Verčimák se stal její farářem.

Činnost Neokatechumenátní cesty skončila ve farnosti k 30.6.2017.

PhDr. Igor Bibko v návaznosti na smlouvu ze dne 31. května 2017 mezi Apoštolským exarchátem řeckokatolické církve a Biskupstvím plzeňským, kterou mu byl udělen souhlas k působení v plzeňské diecézi s účinností od 1. července 2017 do 30. června 2020, byl ustanoven administrátorem farnosti Plzeň-Západ. 

Farním kostelem farnosti byl ustanoven kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Filiálním kostelem farnosti je kostel sv. Jiří v Malesicích.

Bohoslužby se konají i ve Skvrňanech Křimická 73. Farnost Plzeň - Západ zahrnuje území těchto katastrálních území: Dolní Vlkýš, Malesice, Radčice u Plzně, Křimice, Vochov, Vejprnice a západní část města Plzně, zvanou Skvrňany.

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti