UDÁLOSTI

Noc kostelů v naší farnosti

Publikováno 04.06.2024


Pozvánka na poutní mši sv. do kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích

Publikováno 24.04.2024


Velikonoční program

Publikováno 24.03.2024


Změny v nadcházejícím programu

Publikováno 22.12.2023

Z důvodu zítřejšího státního smutku je Adventní hudební zastavení ZRUŠENO.

Římskokatolická farnost Plzeň - západ se připojuje ke společnému rozeznění zvonů dne 23.12.2023 ve 12:00 hod.

V sobotu 23.12.2023 od 15:00 hod se v Městě Touškově koná mše svatá za oběti čtvrtečního útoku na pražské Filozofické fakultě.

Rozpis vánočních bohoslužeb

Publikováno 17.12.2023


Rozdávání Betlémského světla

Publikováno 17.12.2023


Adventní hudební zastavení

Publikováno 17.12.2023


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Publikováno 31.10.2023


Publikováno 04.10.2023Svatohubertská mše v Kyjovské kapli

Publikováno 04.10.2023


Podzimní koncert ZUŠ Terezie Brzkové v kostele sv. Vojtěcha

Publikováno 01.10.2023


Mše sv. ke cti sv. Václava

Publikováno 25.09.2023

Dne 28.09.2023 od 9:00 bude sloužena v kostele sv. Vojtěcha mše sv. ke cti sv. Václava.

Pozvánka na mši sv. do Křimic na Horničce

Publikováno 03.09.2023


Změna termínu mše ve čtvrtek

Publikováno 27.08.2023

31.8.2023 se tradiční mše sv. přesouvá již na 17. hodinu. 

Mše sv. u příležitosti 30 let od kněžského svěcení biskupa Tomáše

Publikováno 27.08.2023

Dne 28.08.2023 v 11:30 hodin vás zveme na mši sv. do katedrály sv. Bartoloměje u příležitosti 30 let od kněžského svěcení otce biskupa Tomáše.

Diecézní pouť do kláštera Teplá

Publikováno 26.08.2023


Pouťová slavnost ve Vochově

Publikováno 19.07.2023

Noc kostelů 2023

Publikováno 26.05.2023


Pozvánka na poutní mši ke cti sv. Vojtěcha

Publikováno 15.04.2023


Velikonoční bohoslužby 2023

Publikováno 31.03.2023


Popeleční středa v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

Publikováno 15.02.2023

Mši sv. s udílením popelce bude celebrovat biskup Tomáš Holub. Více zde.

Slavnost Zjevení Páně ve Vejprnicích

Publikováno 02.01.2023

V pátek 6. ledna 2023 Vás zveme do kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Mše sv. začíná v 18:00 hodin.


Pozvánka na mši sv. do zámecké kaple Povýšení sv. Kříže v Křimicích

Publikováno 14.12.2022

V neděli 25.12.2022 od 17:00 Vás srdečně zveme na mši svatou do zámecké kaple Povýšení sv. Kříže v Plzni - Křimicích.

Rozdávání Betlémského světla

Publikováno 14.12.2022


Rozpis vánočních akcí

Publikováno 14.12.2022


Adventní hudební zastavení

Publikováno 14.12.2022


Žehnání adventních věnců

Publikováno 24.11.2022


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Publikováno 30.10.2022Pozvánka do Kyjovské poutní kaple Panny Marie v Radčicích

Publikováno 04.10.2022


Slavnost sv. Václava ve Vejprnicích

Publikováno 15.09.2022

Ve středu 28.09.2022 v 9:30 Vás zveme na mši sv. do kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Mši bude celebrovat P. Petrašovský.

Pozvánka na mši do zámecké kaple Povýšení sv. Kříže

Publikováno 15.09.2022

V neděli 18.09.2022 Vás zveme na mši sv. do kaple Povýšení sv. Kříže v Plzni - Křimicích. Mše začíná od 17:00 hod.

Slavnostní mše sv. k výročí 300 let od položení základního kamene

Publikováno 10.09.2022Slavnostní mše sv. na Horničce s opatem Filipem Zdeňkem Lobkowiczem

Publikováno 21.07.2022

Srdečně Vás zveme na tradiční mši sv. do kostela Narození Panny Marie v Plzni - Křimicích. Hlavním celebrantem bude opat tepelského kláštera  Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. Akce se koná v neděli 04.09.2022 od 17:00 hodin.

Pozvánka na pouťovou slavnost do Vochova

Publikováno 21.07.2022


Mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje

Publikováno 08.06.2022

V úterý 5. července v 9:00 hodin se koná ve Vejprnickém kostele mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje.
Aktuální katolické bohoslužby

Vejprnice - kostel sv. Vojtěcha - neděle v 8:00 hod a každý 1. čtvrtek v měsíci v 18:00 hod.

Malesice - kostel sv. Jiří - každá lichá neděle v 15:00 hod.

Kyjovská kaple - každá 2. neděle v měsíci (květen - říjen) v 15:00 hod.

Důležité kontakty pro ukrajinské uprchlíky

Nabídky ubytování: www.pomahejukrajine.cz

Nabídky materiální pomoci: krize@dchp.charita.cz

Kontakt na studentku řeckokatolické farnosti slečnu Roksolanu: +420 776728744 (volat po 14.00), která přímo organizuje v Plzni sbírky.

Také můžete navštívit kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích, kde dostanete konkrétní informace ohledně pomoci.

Dopis biskupa Tomáše adresovaný ukrajinským věřícím

Odkaz na dopis.

Pastýřský list biskupa Tomáše

Odkaz na pastýřský list k zahájení diecézní fáze Biskupské synody.

Naděje je vzduch, který křesťan dýchá

„Křesťanská naděje je jako kotva hozená k břehu,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Povzbudil k životu napjatému vstříc setkání s Pánem; jinak se křesťanský život zkazí jako stojatá voda.

„Proto je naděje ctností, která je neviditelná. Působí zdola, umožňuje nám zdola, abychom šli a viděli. Není snadné žít v naději, ale řekl bych, že by měla být vzduchem, který křesťan dýchá, vzduchem naděje. Jinak nebude moci putovat, nebude moci jít dál, protože nebude vědět kam jít. Naděje, a to je jisté, nám dává bezpečí, naděje nikdy neklame. Pokud doufáš, nebudeš podveden. Je třeba otevřít se Pánovu příslibu, natahovat se k tomuto příslibu, ale s vědomím, že Duch je tím, kdo v nás působí. Kéž nám všem Pán daruje tuto milost žít v napětí, nikoli však nervovém, nýbrž v napětí skrze Ducha svatého, který nás vrhá k druhému břehu a drží v naději.“