UDÁLOSTI

Pozvánka do Kyjovské poutní kaple Panny Marie v Radčicích

Publikováno 04.10.2022


Slavnost sv. Václava ve Vejprnicích

Publikováno 15.09.2022

Ve středu 28.09.2022 v 9:30 Vás zveme na mši sv. do kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Mši bude celebrovat P. Petrašovský.

Pozvánka na mši do zámecké kaple Povýšení sv. Kříže

Publikováno 15.09.2022

V neděli 18.09.2022 Vás zveme na mši sv. do kaple Povýšení sv. Kříže v Plzni - Křimicích. Mše začíná od 17:00 hod.

Slavnostní mše sv. k výročí 300 let od položení základního kamene

Publikováno 10.09.2022Slavnostní mše sv. na Horničce s opatem Filipem Zdeňkem Lobkowiczem

Publikováno 21.07.2022

Srdečně Vás zveme na tradiční mši sv. do kostela Narození Panny Marie v Plzni - Křimicích. Hlavním celebrantem bude opat tepelského kláštera  Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. Akce se koná v neděli 04.09.2022 od 17:00 hodin.

Pozvánka na pouťovou slavnost do Vochova

Publikováno 21.07.2022


Mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje

Publikováno 08.06.2022

V úterý 5. července v 9:00 hodin se koná ve Vejprnickém kostele mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje.
Důležité kontakty pro ukrajinské uprchlíky

Nabídky ubytování: www.pomahejukrajine.cz

Nabídky materiální pomoci: krize@dchp.charita.cz

Kontakt na studentku řeckokatolické farnosti slečnu Roksolanu: +420 776728744 (volat po 14.00), která přímo organizuje v Plzni sbírky.

Také můžete navštívit kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích, kde dostanete konkrétní informace ohledně pomoci.

Aktuální katolické bohoslužby

Vejprnice - kostel sv. Vojtěcha - neděle v 8:00 hod a každý 1. čtvrtek v měsíci v 18:00 hod.

Malesice - kostel sv. Jiří - každá lichá neděle v 15:00 hod.

Kyjovská kaple - každá 2. neděle v měsíci (květen - říjen) v 15:00 hod.

Zde můžete sledovat aktuální katolické bohoslužby vysílané z různých farností

Dopis biskupa Tomáše adresovaný ukrajinským věřícím

Odkaz na dopis.

Pastýřský list biskupa Tomáše

Odkaz na pastýřský list k zahájení diecézní fáze Biskupské synody.

Naděje je vzduch, který křesťan dýchá

„Křesťanská naděje je jako kotva hozená k břehu,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Povzbudil k životu napjatému vstříc setkání s Pánem; jinak se křesťanský život zkazí jako stojatá voda.

„Proto je naděje ctností, která je neviditelná. Působí zdola, umožňuje nám zdola, abychom šli a viděli. Není snadné žít v naději, ale řekl bych, že by měla být vzduchem, který křesťan dýchá, vzduchem naděje. Jinak nebude moci putovat, nebude moci jít dál, protože nebude vědět kam jít. Naděje, a to je jisté, nám dává bezpečí, naděje nikdy neklame. Pokud doufáš, nebudeš podveden. Je třeba otevřít se Pánovu příslibu, natahovat se k tomuto příslibu, ale s vědomím, že Duch je tím, kdo v nás působí. Kéž nám všem Pán daruje tuto milost žít v napětí, nikoli však nervovém, nýbrž v napětí skrze Ducha svatého, který nás vrhá k druhému břehu a drží v naději.“