Kyjovská kaple v Radčicích

Poutní kaple Panny Marie Matky Boží milosti v Kyjovském lese je unikátní díky kmenu dubu, který je do kaple vestavěn. Původně na tomto dubu byl zavěšen obraz Panny Marie Pomocné. Nový obraz se stejným motivem pořídila hraběnka Johana Schönbornová, rozená Lobkowiczová jako projev díku za uzdravení jejího syna. Z podnětu Jana Kašpara, řídícího křimické školy, byla roku 1894 postavena kaple tak, že obraz zavěšený na stromě se ocitl v prostoru za oltářem. Kapli slavnostně vysvětil 16.9.1894 syn Jana Kašpara, pražský arcibiskup Karel kardinál Kašpar. Kaple byla hojně navštěvována zejména o mariánských svátcích.

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti